CEZNJA ZA MLADOSCU


Zao mi je šefteli sokaka,
Kapidžika i džamli pendžera,
Zao mi je slatkoga tepanja
Od sabaha do kasnih večera.
Zao mi je u cvjetnom bostanu
Onih lijepih mirisavih djula,
Zao mi je čarobnih pjesama
Sa fidema, nestašnih bulbula.
Žao mi je mladosti u cvijetu,
A najvise Tebe Fato same,
Što me zloba na kraj svijeta tjera
Od´kle nećes nikad čuti za me.
Žao mi je što moram umrijeti
Sam u svijetu, gdje svog nikog´ nemam,
Žao mi je nazalit´ ne mogu,
Što Ti taki jad i čemer spremam.

Mustafa Dzelil Sadikovic

20 komentara

Komentariši