beats by dre cheap

Rizo Džafić

RIZO DŽAFIĆ je rođen 2. septembra 1945. godine u Bosanskoj Krupi gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Filološki fakultet (Grupa: Jugoslavenska i svjetska književnost) u Beogradu 1971.godine. Svoj radni angažman je započeo kao srednjoškolski profesor u Bosanskoj Krupi, a pet godina je radio u SR Njemačkoj u dopunskim školama (Štutgart, Keln, Frajburg). Osnivanjem Pedagoške akademije u Bihaću zaposlio se kao asistent na predmetu Književnost za djecu. Postdiplomski studij iz područja književnosti upisao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, 1998.godine. Magistarski rad pod nazivom "Razvitak dječije književnosti u Bosni i Hercegovini" odbranio 2000. godine sa najvišom ocjenom i stekao akademski stupanj magistra humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o književnosti. Doktorat pod nazivom Tematske, genealoške i kontekstualne vrijednosti savremene krajiške književnosti za djecu odbranio na Filozofskom fakultetu u Tuzli 2003. i stekao zvanje doktora humanističkih nauka iz područja književnosti. Za poeziju i prozu nagrađivan na književnim konkursima. Za rezultate u odgoju i obrazovanju dobio je 1987. godine najviše priznanje SR BiH za perosvjetne radnike – nagradu HASAN KIKIĆ. Zastupljen u izborima, pregledima i antologijama savremene dječije poezije i proze, u čitankama književnosti za djecu, u čitankama i lektirama. Za rezultate u odgoju i obrazovanju dobio je 1987. godine najviše priznanje SR BiH za prosvjetne radnike – nagradu HASAN KIKIĆ. Prevođen na njemački, engleski, turski, albanski, makedonski i slovenski jezik. Član je Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Od 1975. do danas Rizo Džafić temeljito prati savremenu književnu produkciju u BiH i svijetu, objavio je veliki broj članaka, kritika, studija i kritičko-esejističkih osvrta u književnim časopisima: LICA, ŽIVOT, PUTEVI, OVDJE, BAGDALA, BRANIČEVO, BRAZDE, IZRAZ, MLADOST, MOST, STVARANJE, MOSTIVI, ODJEK, PROVINCIJA, ULAZNICA i dr... Objavio je preko 300 jedinica (Bibliografiju priredio Mustafa Ćeman). Radi na Pedagoškom fakultetu u Bihaću gdje je voditelj odsjeka Bosanski jezik i književnost. BIBLIOGRAFIJA 01. BRODOLOM, pripovijetke, Univerzal, TUZLA 1982. 02. PLANINCI, pripovijetke, Osvit, KARLOVAC, 1984. 03. GRMEČLIJE, pripovijetke, Univerzal, TUZLA, 1986. 04. NAGLAVAČKE, poez. za djecu, Ivan G. Kovačić, BIHAĆ, 1988. 05. OČEV ZAVIČAJ, prip. za djecu, Glas, BANJA LUKA,1989. 06. OČEV ZAVIČAJ, priče za djecu, Bosanska riječ, Wuppertal,1994. 07. NEISPRIČANA PRIČA, pr. za djecu, El-Kalem,SARAJEVO,1996. 08. MURAT ŠUVALIĆ:IZAB. DJELA, Općina Bos. Krupa,Bos. Krupa, 1971. 09. AZRAILOVO OKO,bajke,Oko, SARAJEVO, 1997. 10. ANTOLOGIJA KRAJ. PROZE, Unsko-sanske novine, BIHAĆ, 1998. 11. ANTOL. BOŠNJ. POEZIJE ZA DJECU,Bos. riječ, Wuppertal, SRNj, 1998. 12. TAJNE BESKRAJNE, poez za djECU, Prosvjetni list, Sarajevo, 1998. 13. OČEVA SJEKIRA, pr. za djecu, Bosanska riječ, Wuppertal, 1998. 14.MURAT ŠUVALIĆ:IZAB. DJELA, Krajiška knjiga, Bihać, 1998. 15. IGROKAZI (slikovnica), Krajiška knjiga, BIHAĆ, 1998. 16. VELIKI LET, pripovijetke, Planjax, TEŠANJ, 1999. 17. PUTOV. MAČKA BUCE (slikov.) Planjax, TEŠANJ, 1999. 18. ANTOL.BOŠNJ. PRIČE ZA DJE. Bos. riječ, Wuppertal, 2000. 19. PUTOVANJE M. BUCE (slikov.) Krajiška knjiga, BIHAĆ, 2000. 20. TAJNE BESKRAJNE, poez. za djECU, Bos. riječ, Wuppertal 21. ČITANKA ZA V RAZRED OSNOVNE ŠKOLE, Denfas Tuzla 2005. 22. ČITANKA ZA VIII RAZRED OSNOVNE ŠKOLE, Denfas Tuzla 2005.

¤ Knjizevni kutak ¤
http://knjizevnikutak.blogger.ba
16/09/2005 14:24