beats by dre cheap

Hamza Humo

Hamza Humo se rodio 30. septembra 1895. godine u Mostaru u uglednoj porodici iz koje je bio i alhemijado pisac Omer ef. Humo. U Mostaru je pohadjao mekteb, osnovnu školu i gimnaziju. 1914. godine interniran je u Madjarsku (Komarovo), a 1915. je mobiliziran u austrijsku vojsku. Do kraja rata je sluzio kao tumac i pisar u bolnici u Djeru. Nakon rata vraca se u Mostar i maturira, a potom odlazi na studije historije umjetnosti u Zagreb, potom Bec i konacno Beograd. U Zagrebu se druzi s mladim pjesnicima Antunom Brankom Šimicem, Ulderikom Donadinijem i zemljakom Nikom Milicevicem i sam oduševljen ekspresionistickim pokretom. 1919. javlja se prvim knjizevnim ostvarenjem, zbirkom pjesama Nutarnji zivot. Od 1923. uredjuje list Zabavnik, a od 1927. do 1931. urednik je casopisa Gajret. Od 1932. do 1937. radi kao novinar u Pres-birou, a potom sve do rata novinar je Politike. Drugi svjetski rat provodi u Cimu kod Mostara. Od 1945. uredjuje muslimanski list Novo doba, potom je urednik Radio Sarajeva i direktor Umjetnicke galerije. Umro je u Sarajevu 19. januara 1970. godine. [b]Bibliografija [/b] 1. Nutarnji zivot. Pjesme. Mostar, 1919. 2. Strasti. Pripovijetke. Beograd, 1923. 3. Grad rima i ritmova. Pjesme. Geca Kon. Beograd, 1924; - 2. izd. Svjetlost. Sarajevo, 1975. 4. Sa ploca istocnih. Pjesme. Beograd, 1925. 5. Grozdanin kikot. S. B. Cvijanovic. Beograd, 1927; - Seljacka knjiga. Sarajevo, 1953; 1956; 1958; 1962; - Trunkener Sommer. Uebers. B. Jaenchnichen. Berlin, 1958; - Franfurt a/M, 1961; 1962; - Svjetlost. Sarajevo, 1962; - Trunkener Sommer. Dortmund, 1968; - Grozdanin kikot. Veselin Maslesa. Sarajevo, 1983; 1984; 1989. 6. Pod zrvnjem vremena. Pripovijetke. Sarajevo, 1928. 7. Od prelaza na Islam do novih vidika. Rasprava. Sarajevo, 1928. 8. Slucaj Raba slikara. Novele. Sarajevo, 1930. 9. Pripovijetke. Srpska knjizevna zadruga. Beograd, 1932. 10. Ljubav na periferiji. Pripovijetke. Beograd, 1936. 11. Zgrada na rusevinama. Roman. Beograd, 1939. 12. Za Tita. Pjesma. Sarajevo, 1946. 13. Pjesme. Sarajevo, 1946. 14. Hasan opancar. Pripovijetke. Sarajevo, 1947. 15. Adem Cabric. Svjetlost. Sarajevo, 1947; 1951. 16. Poema o Mostaru. Sarajevo, 1949. 17. Tri svijeta. Drama. Sarajevo, 1951. 18. Perisiceva ljubav. Pripovijetke. Sarajevo, 1952. 19. Izabrane pjesme. Svjetlost. Sarajevo, 1954; 1968. 20. Hadzijin mac. Pripovijetke. Svjetlost. Sarajevo, 1955; 1964; 1967. 21. Sabrana djela. Knjiga I-VI. Izbor, redakcija i predgovor Muhsin Rizvic. Svjetlost. Sarajevo, 1976. 22. Jablan do neba. Pjesme. Svjetlost. Sarajevo, 1980. 23. Izbor iz djela. Veselin Maslesa. Sarajevo, 1982.

¤ Knjizevni kutak ¤
http://knjizevnikutak.blogger.ba
23/04/2005 14:43