¤ Knjizevni kutak ¤

Perom i slovom u nezaborav ....

16.09.2005.

AZRAILOVO OKO

[i]
Živio u Drenovcu mladić po imenu Muzafer. Bio raspusnik i bekrija, svirao tamburicu od sela do sela, od pendžera do pendžera, pjevao i ašikovao. Curama uzdahe mamio. Ljutile se džematlije i odbijale ga od kuće, a majka govorila sinu:

- Eto, hvala Bogu, opasao si se snagom, pa možeš raditi i majci olakšati život. Prihvati se kakvog posla, sine Muzafere! Sramota je da dangubiš pod tuđim pendžerima. Nađi sebi harnu curu, oženi se da i majka dočeka tvoga poroda. Neće to izdobriti, Muzafere, teška je suza djevojačka. Boj se Onoga koji nas je stvorio i zadužio da živimo razumno i da se vladamo po Njegovoj volji i odredbama!

Ali on nije slušao majku i nastavio je po svome. Nesretnoj starici pukne srce i ona umre.

Nakon dženaze javi mu se majka u snu i iz kabura kaže:

- Sine Muzafere, moli se Bogu da očisti srce tvoje od licemjerstva, jezik tvoj od laži, oko tvoje od pogleda kradom i pamet tvoju prosvijetli spoznajom, da ti podari vjerovanje koje se pokolebati ne može i milost kojom ćeš postići slavu Njegove počasti i na tom i na ovom svijetu. Oko tebe su, sine Muzafere, šejtani za koje znaš i ne znaš i samo ih uz pomoć Njegovu možeš otjerati. Njemu se vrati, od njega oprost traži, Njemu se klanjaj i sedždu čini, pa se nadaj Njegovoj milosti.

Ali, Muzafer je i tu majčinu opomenu brzo zaboravio.

Čuo taj Muzafer za ljepoticu Nuru iz Grabovca koja je živjela sa svojom nenom na kraju sela i koja je nekoliko momaka okom sažegla, pa odlučio da joj ide pod pendžer. Curina nena je bila vračara, pa svaki momak koji bi došao Nuri pod pendžer, bio bi omađijan njenim očima, izludio bi i nestao u planini. Pričalo se da Nura ima azrailove oči sa krupnim crnim zjenicama oko kojih se u mraku vide samo krajevi žutih bionjača kao latice suncokreta, a suncokret su u ovom kraju zvali azrailovo oko. Vjerovalo se da u njegovoj crnoj glavi sa žutim laticama živi Azrail koji može zavesti prolaznika, odvesti ga sa puta i iščupati mu dušu.

Nura je čeznula za lijepim đuvegijom i žalila je momke, ali nikako nije mogla nagovoriti nenu da ne baca svoje vradžbine na mladiće. Zato je odlučila da pobjegne od zle starice.

Jednoga dana, dok su momci sjedili kod Hasagine zadruge, Muzafer kaza momcima da će u akšam otići Nuri pod pendžer i proašikovati sa tom neobičnom ljepoticom. Momci su ga molili i odvraćali, ali Muzafer ne bi bio Muzafer da je nekoga slušao. U akšam je došao curi pod pendžer, zategao strune tamburice i zapjevao:

Oglasi se na namu divojka,
lipa Nura iz sela Grabovca,
u nje mnogo mušterija bilo,
al' ni jedan k'o Muzafer momče.
Lipa Nuro, bi li pošla za me?

Skoči cura na pendžer, a nena brže-bolje baci u vatru nekakav prah i nešto tiho probesjedi. Buknu plamen iz furune i skoči na Nurine oči, pa obasja Muzafera. Mladića zaprepasti Nurina ljepota, pa priđe bliže pendžeru, a onaj se plamen iz njenih očiju pretvori u lijevak i poče uvlačiti mladića u crni ponor njezinih zjenica. Cura shvati da će momak nagraisati, pa zatvori oči, a plamena nestade. Muzafer dođe sebi, baci tamburicu i pobježe u planinu.

Nuri se Muzafer plaho dopao, pa iskoči kroz prozor i nestade za mladićem.

Nagađali seljani šta se sve moglo desiti, ispredali razne priče o Nuri i Muzaferu, ali niko tačno nije znao kako je to bilo. Pričali su o lijepom momku i prekrasnoj djevojci, pričali, pa ih zaboravili.

Nakon pedeset godina pojavio se u Drenovcu onaj isti Muzafer. Bio je star i oronuo, pa ga niko nije mogao poznati.

- Koji si ti? - upitali su Drenovčani kad je ušao u staru kuću u kojoj je ranije živio, sada obraslu u travu.
- Ja sam taj i taj - rekao im je Muzafer.

Ni mu nisu vjerovali, pa dovedoše neke starije ljude koji su onoga dana, kad je Muzafer otišao Nuri pod pendžer, bili sa njim kod Hasagine zadruge i odvraćali ga od nakane. Ti ljudi, nakon razgovora sa Muzaferom, potvrdiše da je to zaista onaj Muzafer koji nije nikada ništa radio, nego je svirao tamburicu, pjevao i ašikovao a onda nestao sa lijepom Nurom u planini.

- Samo što je ostario, kao što smo i mi ostarili u proteklih pedeset godina i ostali živi po Allahovoj volji i određenju.

Okupili se seljani oko njega, pitali gdje je bio i šta je radio, zašto nije ranije došao u selo i šta je bilo sa lijepom Nurom, ali on nije ništa govorio, samo je gledao u jednu tačku na zidu kao da nije čovjek sa ovoga svijeta. Pune su mu ruke bile krupnih crnih sjemenki koje je presipao iz jedne ruke u drugu kao da tespiha.

- Šta ti je to, Muzafere? - pitali su u čudu Drenovčani.
- To vam je azrailovo oko - rekao je kratko i zašutio.
- Imaš li još šta kazati o azrailovom oku?
- Je li to neki novi bog kom se moliš?
- Koje molitve izgovaraš tako tiho, Muzafere?
- U kakvu si to vjeru zagazio, crni Muzafere?

Ali on nije ništa odgovarao, nego je i dalje presipao one sjemenke, šaptao nešto i gledao u onu crnu tačku na zidu.

- Ovaj nije došao tobe - zaključiše Drenovčani i napustiše Muzaferovu kuću.

Muzafer je rijetko zalazio u selo, a i kad je prolazio, žurio je putem kao da se plaši tuđih pogleda.

- Sačuvaj nas Bože ovakvih ljudi. Još ga drži ono ludilo iz mladih dana.

U proljeće su oko Muzaferove kuće nikle tanke stabljike koje niko u selu nikada nije vidio, a u jesen je probeharala šuma suncokreta čija su se stabla visoko dizala iznad njegove kućice. Čudili se Drenovčani stablima sa žutim laticama i crnim okom u sredini, pa kad su prolazili pored Muzaferove kuće, okretali glavu da izbjegnu urokljive poglede neobične biljke. Ako omrknu u selu, pa prolaze pored polja suncokreta, krupne glave se za njima okreću i namiguju crnim oketinama. Neki su tvrdili da čuju tihu pjesmu, a neki da se mogu razaznati i glasovi, samo ni jedan nije glas Muzaferov.

Okupili se Drenovčani, pa došli Muzaferu:

- Mani se dangube i besposlice, Muzafere. Čitav život nisi radio ništa, a sad kad si počeo raditi, opet ideš mimo svijeta, što mu dođe na isto. Nikakve koristi nejmaš od azrailovog oka, a toliko zemlje zasijavaš. Okreni se onome od čega se živi, Muzafere. Azrailovo oko ti pamet popilo, pa njemu činiš sedždu, a ne Stvoritelju našem, a znaš da je On stvorio svijet od nebesa do zemlje, pa i to tvoje azrailovo oko i da samo Njemu pripada veličanje i čast. Neka ti On pomogne i odvrati te od tog puta, jer te za takve grijehe čeka džehennemska kazna, a ona je trajna i strašna!

Ali, stari Muzafer nije slušao šta oni govore.

U sabah je odlazio u polje azrailovog oka, a u akšam se vraćao kući. Neki su pričali kako Muzafer divani sa stabljikama kao da su insani, a neki tvrdili kako su ga lično vidjeli da se krupne glave za njim okreću i raduju njegovom dolasku. Svake jeseni je po nekoliko dana nestajao u planini i kad njega nema, stabljike azrailovog oka uvuku latice i zatvore crno oko, kao da tuguju. U džamiju nije išao, ali su ga mogli vidjeti u sobici kako pored lampe čitavu noć klanja i prebira crna zrna, kao da tespiha.

- Mani se ćorava posla, Muzafere! - govorili su Drenovčani. Navući ćeš zlo i sebi i selu.

Uzalud! Iz godine u godinu polja azrailovog oka su bila sve veća. Od Drenovca su počeli zazirati ljudi iz susjednih sela, a selo Drenovac su nazivali Azrailovo Oko. Što je još čudnije, oni koji su dolazili starcu, počeli su prvo u svojim baščama sijati azrailovo oko, pa su se polja širila oko sela kao žuta svjetlost.

U Drenovcu su vjerovali da Muzafer ima neku tajanstvenu moć nad azrailovim okom i ljudima sa kojima se susreće, jer i oni postaju slični Muzaferu i skreću sa puta kojim idu ostale džematlije, a koji je pravi. Zato se viđeniji ljudi iz Drenovca dogovore da odu u Grabovac kod jednog dede od stotinu ljeta koji je bio komšija one nene vračare i da ga upitaju za savjet. Dedo ih je saslušao, pa rekao:

- Ovako ćete uraditi; kad bude pun mjesec, pa Muzafer zaspe, uvucite se u njegovu kuću i proučite dovu: Gospodaru naš, obaspi nas strpljivošću, ustali noge naše i pomozi nas protiv nevjernika. Oprosti naše grijehe i naša prekoračenja u poslovima. Onda pokupite sva zrna azrailovog oka iz njegovog džepa, umotajte ih u zelenu mahramu i bacite u ono vrelo iza Šehitluka. Samo pazite, morate pokupiti sva zrna iz džepa, na vrelo morate stići prije sabaha, a u putu vas nikako ne smije vidjeti cura bez mahrame i momak bez abdesta.

Poslušali Drenovčani dedu i tako uradili:

Kad je bio pun mjesec, uvuku se u kuću Muzaferovu, prouče onu dovu, pokupe sva zrna azrailovog oka iz njegovog džepa, umotaju ih u zelenu mahramu, pa krenu na vrelo. Na vrelu su bili pred sabah. Upravo kad su u vrelo sipali sjemenke azrailovog oka, opaze u blizini curu bez mahrame i momka bez abdesta. Šta će - kud će, ubiju Drenovčani curu bez mahrame i momka bez abdesta, pa i njih gurnu u duboki ponor zajedno sa sjemenkama azrailovog oka.

Iste noći, pred sabah, umre i stari Muzafer.

A i to, kako je Muzafer umro... Bože me zakloni i sačuvaj!

Rizo Dzafic

[/i]

¤  Knjizevni kutak  ¤

PROZA I POEZIJA

DžEMALUDIN ALIĆ
A knjiga je otvorena
Bilig
Bosna Bosona
Crni konj
Daleka Postaja
Dazd
Faust
Golubica bez vida
Ja nosim veceru
Kad i tvoj papir plane
Kad su objesili kera
Kljuc
Krv su uzimali
Kto to dohodi
Kulin Ban
Logorasi
Nas Stari most
Pogrom
Potkovani covjek
Prag Bosne
Pusta zemlja
Roblje
Sanjivi
Smrt u Manjaci
Spaljene knjige
Svanuce
Šehid
Ti ides svome domu
Zora kasni

DžEMALUDIN LATIĆ
Dva slapa i jedna duga
Ja sin sam tvoj
Tarih za stari most u Mostaru
Vali u noci

EJUB PASALIC
Bosanka
Elvirov krug
Kuda ste se zaputili
U istom trenutku
Uno - voljena rijeko

EMIR JUSIC
Gubim te

EMIR SULJAGIC
Meals ready to eat
Prvi konvoj...

ENES KISEVIC
Autobiografija
Bas ta
Bez kompasa
Brzo se sakrij u mene
Budi sunce poezije
Cuvar parka
Davanje
Dazd rijeci
Djeca su druga polovica duge
Djetinjstvo
Dobra prica
Europa
Gutljaj vina
I nista te kao ne boli
Idem se igrati...
Iskonski nagon stvaranja
Izgubljeni biser
Izmedju dva krika
Jabuka
Jutarnja molitva
Kako je tesko biti
Konac
Korijen s krilima
Lijepo nas je vidjeti zajedno
Ljubav
Ljubav se mnozi...
Moja mama
Na putu
Na semaforu
Nebesko zito
Necu se igrati...
Nedjeljivost
Nek na me predju...
Neki stid
Nocno kupanje
Obozavanje
Od onoga sunca
Ona
Onima koji govore u ime nas
Oporuka
Oprosti im Gospode..
Oprostaj bogatasa
Otvoren kavez
Pa to je krasno
Pahulje, pahulje..
Piramida
Pogaca
Pogledam u nebo...
Poslije kruga
Pred sobom
Pripadnost
Prisutan kao svjetlost bez glasa
Profesor povijesti
Prva prica
Prve, prave i druge ljubavi
S glavom cvijeta
Samome sebi
San bez snivaca
Sav svijet je tebi dom
Sijeda djeca
Silazim Rastokama...
Sizife brate
Snijeg u ocima
Sonata od sna
Starinski mirisi
Sunce, vjetar i ti
Suze svjetla
Sve cu ti dati...
Sve je u svemu
Što sam ja sebi
Takva vremena
Ti pises
Tiha nada
Tocka izvan kruga se ruga
Trznica
U Budimpesti
U nama su samo oci zive
Valcer kise
Vatra vatru ne gori
Vecim od zivota
Velik kao dijete
Vrtlar
Zajedno cemo svuci tijela
Zapis iz sna
Zapis o vremenu
Zasto se djeca ne smiju
Zemlja
Zemlja iz ociju
Zvjezdani zizak
Žeđ

ENES TOPALOVIC
Duh noci
Dusa
Igra
Majko!
Nafaka
Nicija djeca
Nije moj rat
Noz, zica, Srebrenica
Oglas
Okamenjeni svatovi
Plac do ludila
Poruka
Relativna fantazija
San
Ubi nas pjesma

ENISA POPOVIC CENGIC
Bosansko cedo
Djeca srece
Nanin zamotuljak...zar opet
Žena bi da rekne

ENVER COLAKOVIC
Dervis
Dodji
Izlet u Bosnu
Kako da ti kazem
Majci umjesto skoljke
Ocu pred Bajram
Sinoc
Trenutak u nesanici
Žudnja

ESET MURACEVIC
Noc bez tebe

FADILA NURE HAVER
Kad umrem da se smijem

FARUK SEHIC
Bez bremena na ledjima
Bojim se ovih tisina
Drustvena igra
Fantom slobode
Fluid
Ispraznite svoja srca
Na terasi Kod dva ribara
Prije sna
Taj ponocni blues
Totalna pjesma
Uvijek postoji prica

FEJZO SOFTA
Asiklijski elif-be

FERIDA DURAKOVIC
Gospode
Igra
Plesac

FRANC PRESERN
Snaga uspomene

GUSTAV KRKLEC
Bezimenoj
Ti i Ja

HABIBA STOCEVIC
Kad od tvog ostrog pogleda..

HADZEM HAJDAREVIC
Lice koje pamtim

HAMZA HUMO
Akvarel
Čekanje
Drugovima poslije dvanaest sati
Drugu
Hamza
Hercegovacki pejsazi
Jesenji rastanak
Labudova pjesma
Ljubavna pjesma
Molitva na stijeni
Nemir
Neretvi
Njezine misli
Ocajnik
Oprostaj s Mostarom
Šapat
U rodnom gradu
Vihor
Zvuci u srcu

HANIFA OSMANOVIC
Bez oprosta

HARIS REKANOVIC
Draga mama..
Koracam ulicama..
Ljubavna pjesma

HASAN KIKIC
Djevojacka prica
Kopile

HUSEIN DERVISEVIC
Turbe - legenda ili stvarnost

IBRAHIM HAJDER
Sumnja

IBRAHIM KAJAN
Mora

IRENA VRKLJAN
Vrijeme ljubavi

IRFAN HOROZOVIC
Balada o mrtvim prijateljima
Dzamija
Mramorno more
Mrtva ljubav
Ogledalo
Ptice na noktima
Skrita

ISAK SAMOKOVLIJA
Bijela nirvana

ISMET RAMLJAK
Majke Srebrenice
Smrt majki Srebrenice
Srebrenicka fatiha

IVAN GORAN KOVACIC
Bjeline
Usnula draga

IVAN ŠAMIJA
Atena se igra
Ljetna morfologija zudnje
Sorry, vrijeme

IVANA BRLIC MAZURANIC
Cudnovate zgode segrta Hlapica
1. Segrt Hlapic
2. Čizmice
3. Bijeg
4. Mali mljekar
5. Velika se glava pokazuje u travi
6. Kuca s plavom zvijezdom
7. Hlapic i kamenari
8. Crni covjek
9. Velika zalost
10. Djevojcica na putu
11. Na sjenokosi
12. Predstava
13. Razgovor Hlapica s tezacima
14. Pozar u selu
15. Veliko cudo
16. Grgina majka
17. Gitina brazgotina
18. Kako je na pasi
19. Otkuda je pao covjek pred Hlapica
20. Grga i Hlapic
21. Noc u zapecku
22. Mali postolar i prosjakinja Jana
23. Na sajmu
24. Dva kosaraca
25.Na vrtuljku

IVO ANDRIC
Blaga i dobra mjesecina
Bore
Budite radosni..
Dan je..
Gubiti je strasno..
Ima u jeziku..
Kad jedno odredjeno stanje pocne da vas muci..
Kad pocnemo da se pitamo..
Ko nosi u sebi..
Kud sam sve lutao?
Lanjska pjesma
Lica
Ljudi koji ne paze..
Mnogo samujes..
Potonulo
Strofa
Tama
U sumrak
Žeđ

IZET SARAJLIC
Bluz
Da je barem 1993. godina
Druga ljubav
Drugi put bih znao
Iz voza
Izeta
Jadni Tolstoj
Jednom
Kako ce Sarajevo bez mene
Lagano s tugom
Ljubavna pjesma sezdesetih godina vijeka
Ljudska milosta
Mala nocna muzika
Mala velika moja
Na sve spremna budi
Nasi ljubavni sastanci kod Lava
Ne znam zasto
Neka nam oproste trave
Nove komsije
Nuit de Paris
Oprostaj s velikom umjetnoscu
Oslobadjam te tuge
Pisi mi na zelenu adresu ljeta
Po Laticu
Pokusaj romanse
Popovaca
Posveta
Razmisljajuci o Skenderu Kulenovicu
Sarajevo
Sem smrti
Sjecajuci se porucnika Kincla
Sve meni
Sutra ce se ljudi..
Tako smo nespremni usli u ovaj rat
Tek sada
Trazim ulicu za svoje ime
Turizam mojih starih
U predvecerje
Vec naglas
Vladi Dijaku

JAHJA FERHATOVIC
Ono

JASMINA HAMZIC
Varnica tegobe

JASMINA IMAMOVIC
Bosno moja

JOSIP PEJAKOVIC
Bila jednom jedna zemlja
On meni nema Bosne

JOSIPA ANDRIJANIC
Probudi se usnuli grade

KASIM DERAKOVIC
Cvjetanje u nama
Poetika Bosne

KEMAL COCO
Suze

KRSTE JURAS
Ljubi san vasu cer

MAK DIZDAR
Budjenje
Dan sedmi
Gorcin
Iskaz petog svjedoka
Jedno drvo
Kompas
Krajina
Krug
Labud djevojka
Ljeljeni
Modra rijeka
Ostrva
Plivacica
Ptica
Putevi
Razmirje
Ruke tvoje i moje
S podignutom rukom
Slovo o kalipsi
Slovo o smijehu
Slovo o smrti
Stecak je za mene...
Sunce
Uspavanka
Vrata
Zapis na dvije vode
Zapis o casti
Zapis o izvoru
Zapis o ocima
Zapis o rijeci
Zapis o zemlji

MARKO VESOVIC
Barbin roman
Na cetrdeseti rodjendan
Ova pucnjava

MEDŽAZIJA SANIJA MOSTARAC
Zasto se stas mostarskog mosta povio

MEHMED BAHTIC
Pravo na bol i suze

MEHMED MEJLI KURANIJA
Pjesma Sarajevu

MEHO BARAKOVIC
Slovo o Maku Dizdaru

MELIKA SALIHBEG BOSNAWI
Nada

MEŠA SELIMOVIĆ
Iskustvo me naucilo...
Kako su ljudi nesavrseni
Kakvi su ljudi Bosanci
Ovdje sam postao, ovdje cu nestati
Proslost i sudbina
Ruzno doba
Smatrao sam duznoscu
Smijesno je mozda..
Sve je moguce...
Trebalo bi ubijati proslost..
Tri velike strast
Želja za moci

MILE STOJIC
Somuni

MILJENKO JERGOVIC
Bijelo Dugme
Bruce Lee na KM
Ceca
Ćamil
Ema Emili
Fes
Hamburger
Honduras
Jugosvabo
Kulturoloska kopilad
Minimaks
Moda
Nervozni listonosa
Prokleta nedjelja
Prvi i posljednji put
Simpatija
Stara kuca
Šemsa Suljaković: zena-macka
Zvuci rata

MIROSLAV KRLEZA
Bila je mjesecina
Čežnja
Ljubav nije vjestina
Osjecanje zivotne stvarnosti
Stecak

MIRZA MUSTOVIC
Čekmedža
Pjesma mostu

MONIKA HAMZIC SVABICA
Kameni svjedoci
Spoznaja

MUHAMED KARAMUSIC NIHADI
Gazel
Ove noci

MURIS NEIMARLIJA
Znas li prijatelju kako mirise Sarajevo?

MUSA CAZIM CATIC
Bosna zubori
Da sam onaj tihi lahor
Ja n'jesam sanjar
Ja sam Bosnjak
Ja sklopio sam oci
Jednoj bogatasici
Kur'an
Lady Godiva
Ljubavi
Moj zivot
Noc ceznje
Nostalgija
Notturno
Pod visnjom..
Prvi cjelov
Tvoje oci
Zambak

MUSTAFA DZELIL SADIKOVIC
Ceznja za mladoscu
Tebi samo oprostit ne mogu

MUSTAFA FIRAKI
Mazhar bosanske fukare Visokoj Porti

MUSTAFA GRABCANOVIC
Drina
Pjesma Bijeljini
Pjesma mojoj Bijeljini
Radjanje pjesme

MUSTAFA SMAJLOVIC
San o sofri

NASIHA KAPIDZIC-HADZIC
Cvijece
Vezeni most

NEDZAD IBRISIMOVIC
Bosna
Covjek sa tri zivota
Knjiga Adema Kahrimana... 1.dio
Knjiga Adema Kahrimana... 2.dio
Knjiga Adema Kahrimana... 3.dio
Knjiga Adema Kahrimana... 4.dio
Knjiga Adema Kahrimana... 5.dio
Materino srce
Pogodjen u mojim prsima
Svatovska
Vo u mejtefu

NENAD VELICKOVIC
Debalans budzeta
Ostajte tamo
Otac moje kceri
Pariz
Štafeta
Vukovi i crvenkapica

NIHAD NINO ĆATIĆ
Ljudi beznadja
Molitva za smrt
Zaboravljeni
Zasjeda

NURA BAZDULJ HUBIJAR
Crge i Mrge
Milost
Pitanje
Rajan
Samoubica

OMER PASA LATAS
Ostavite je nama...

OTON ZUPANCIC
Slap
Susret
Ti cvijete moj tajanstveni

OZREN KEBO
A evo sad nesto o smislu zivota
Biljeg, oziljak, opomena
Čistoća
Dijalog u tudjini
Konstitutivni narodi
Ljudsko pamcenje
Pripremni na nesrecu

PERO ZUBAC
Aleksa se vraca iz raja
Blagajski dervisi
Kao glad djetinja
Ljudi u nasim godinama
Mostarske kise
Na vest o smrti Kika Sarajlica
Ne bira se ljubav
Orkanski visovi
Porodicna vecera

RIZA-BEG KAPETANOVIC LJUBUSAK
Bilo je lani...
Ko tigar bih

RIZO DŽAFIĆ
Azrailovo oko
Cudni sanjari
Sokaci stari
Tudjina
Zavicaj

SABAHUDIN HADZIALIC
Draga moja BiH
Knjiga
Pravda i krivica
Sudbina besmisla
Vlastima

SAFET SEFER
Srce lebdi

SAFVET-BEG BASAGIC
Bilo je lani
Ja i ona
Jesenski uzdasi
Moja tajna
Moje srce
Pod jorgovanom
Prvoj ljubavi

SALIH CAVKIC
Moja i tvoja domovina

SALIH DULAS
Kameno srce

SANELA DZANIC-LULIC
Srodne duse

SANELA KUKO
Grlim te

SELMA FAZLIC
Bijeg
U traganju

SEMEZDIN MEHMEDINOVIC
Četnički položaj
Leš
Prica o Mirzi
Sarajevo

SILVIJE STRAHIMIR KRANJCEVIC
Iza spustenijeh trepavica
U zelji ljubavi
Utjeha

SKENDER KULENOVIC
Čuda
Gromovo đule
Na pravi put sam ti, majko izas'o
Noturno
Ocvale primule
Rusa pjesma
Stecak
Stojanka majka Knespoljka
Šetnja

SVETOZAR ĆOROVIĆ
Radost Omera Grbe

ŠEMSO HATIBOVIĆ
Bosna
Dozivanja
Kamen je pao

ŠERIF TIHIĆ
Baglame skripe
Rastanak sa Kostajnicom
Tespih

ŠEVKO KADRIĆ
Bina

ŠUKRIJA PANDžO
Osmijesi
Ruka na kosi

TABIJA
Tab'ijin spjev o Mostaru

TAJIB OMERDIC
Nisi sama ja sam uz tebe

TIN UJEVIC
Cvrkutanje srca u pokrajini sanja
Igracka vjetrova
Misao na nju
Nesto i za me
Svakidasnja jadikovka
Svetkovina ruza
Tajanstvena
Uhapsen u svojoj magli
Vasionac

UMIHANA CUVIDINA
Čamdži Mujo i lijepa Uma

VESNA KRMPOTIC
Ljubav sa mnom
Odakle si dosao
Usta tajne

VESNA PARUN
Čeznja
Da si blizu
Dom na cesti
Elegija
Kad ptica prestane voljeti
Lice u sjeni
Mati covjekova
Ne pitaj
Otvorena vrata
Povratak djetinjstva
Rijeka i more
Ropstvo
Sonet o odbacenim tugama
Sonet o sreci
Stijena u kojoj bi trebalo zapisati baladu
Ti koja imas ruke nevinije od mojih
Tog dana ljubljah ptice
Ushit
Vecernja zvijezda
Vidrama vjerna
Za sve su kriva djetinjstva nasa
Zagrljaj
Zavjet
Zlato

ZDENKO JELCIC
Poezija vode

ZDENKO RUNJIC
Otvori prozore sna

ZIJA DIZDAREVIC
Blago u duvaru
Majka
Mujo telal
Otmica
U bosanskoj kafani

ZILHAD KLJUCANIN
Bog i suze
Pjesma nevinosti
Povratak
Šehid

ZMAJ OD BOSNE
Nema vise Bosne..

ZUKO DZUMHUR
April na Sirkedziju
Ćilim
Hram u Kosmajskoj
Juksek-Kaldrma
Kasaba na granici
Maternji jezik
Osveta mrtvih sultana
Pamti, Huso!
Visoka skola marifetluka

ZVONIMIR GOLOB
Amuleti
Da bih rekao sto zelim
Duso moja
Grlice u sumi
Ljubavi moja
Macka
Njeznosti moja
Obicna pjesma
Osam izgubljenih stihova
Otvorena usta
Pismo
Pogledaj patke draga
Stari vrtuljak
Ti si vatra
Tijelo zene
Usne
Zamagljeno staklo

ŽELJKO KRZNARIĆ
Ako se nikad nismo voljeli
Bilo je neceg tajanstvenog
Da li ce me nekad tvoje ruke prepoznati
Da sam te ukrao
Gdje se ljubi i nikad ne stari
Iz kojeg si ti svijeta
Kako bih volio znati
Nikad vise
Sve sto mi ostaje
Umro sam a ti mi oprosti

ŽELJKO SABOL
Kad jednog dana prisjetim se svega
Nisam znala
Proci ce jednom ovi dani
Stare ljubavi
Sutra je novi dan
Sva su moja proljeca u meni

BaJkE
Jabuka koja place...

Nepoznat autor
Hasanaginica
Voljeli se Mujo i Nizama
Zmaj od BosneBIOGRAFIJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Abdulah Sidran
Ahmed Muradbegovic
Alaudin Sabit Užičanin
Aleksa Santic
Alija Kapidzic
Alija Kebo
Ćamil Sijarić
Dario Džamonja
Derviš-paša Bajezdagić
Derviš Sušić
Džemaludin Alić
Džemaludin Latić
Enes Kisevic
Enes Topalovic
Enisa Popovic Cengic
Enver Colakovic
Faruk Šehić
Ferida Durakovic
Habiba Stocevic
Hamza Humo
Hasan Kikic
Isak Samokovlija
Ivana Brlic-Mazuranic
Ivo Andric
Izet Sarajlic
Mak Dizdar
Mesa Selimovic
Miljenko Jergovic
Muhamed Karamusic Nihadi
Musa Cazim Catic
Nedžad Ibrišimović
Nihad Nino Ćatić
Rizo Dzafic
Safvet-beg Basagic
Skender Kulenovic
Tajib Omerdic
Umihana Cuvidina
Vesna Parun
Zilhad Kljucanin
Zulfikar Zuko Dzumhur

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BROJAČ POSJETA
956239